صفحه اصلی / خدمات ما

خدمات ما

ایثارگرانی که نیاز به قوانین و مقررات مصوب مربوط به ایثارگران، خدمات حقوقی، فرهنگی، درمانی، اشتغال و مسکن دارند می توانند با تکمیل فرم ثبت نام و عضو شدن، از خدمات فوق بهره مند گردند.

* ایثارگران شاغل شامل آزادگان ، رزمندگان ، جانبازان، خانواده معظم شهدا پس از عضو شدن می توانند مشکلات اداری و سازمانی خود را مطرح تا به آنان رسیدگی گردد.