تاریخ : جمعه، 26 اسفند ماه ، 1390
موضوع :


                                                   قانون حالت اشتغال

حالت اشتغال به واقع اشتغال در یک پست نیست؛ بلکه حکمی در جهت کمک به ایثارگران و جانبازان است  اصل 141 قانون اساسی بر منع اشتغال همزمان در دو پست دولتی تاکید می‌کند و جانبازان و ایثارگران بر اساس قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان از منع دریافت دو حقوق از صندوق دولت مستثنی شده‌اند.بر اساس قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان، اسرا و مفقودالاثرها، مصوب سال 75 هرگونه دریافت جانبازان بابت وضعیت جانبازی با وجود دریافت حقوق از بابت اشتغال رسمی و یاغیر رسمی، ازدواج همسران شهدا هیچ منعی ندارد. همچنین دریافتی‌های حقوق جانبازان و ایثارگران، مشمول هیچ یک از مقررات دریافت در حقوق از صندوق دولت و بازنشستگی نمی‌شود.جانبازان دارای وضعیت جسمانی ثابتی نیستند و در دوره‌ای به دلیل مناسب شدن شرایط می‌توانند با حضور در عرصه اجتماع به فعالیت بپردازند ولی این شرایط پایدار نیست و با قطع حقوق حالت اشتغال این جانبازان در زمان ناتوانی، هیچ منبع درآمدی نخواهند داشت.حالت اشتغال به واقع اشتغال در یک پست نیست؛ بلکه حکمی در جهت کمک به ایثارگران و جانبازان است. این در حالیست که بنیاد شهید و امور ایثارگران به استناد اصل 141 قانون اساسی، اشتغال جانبازان حالت اشتغال را در دستگاه‌های دولتی ممنوع کرده است.

اصل 141 قانون اساسی بر منع اشتغال همزمان در دو پست دولتی تاکید می‌کند و جانبازان و ایثارگران بر اساس قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان از منع دریافت دو حقوق از صندوق دولت مستثنی شده‌اند.

حالت اشتغال به واقع اشتغال در یک پست نمي‌تواند باشد، بلکه حکمی در جهت کمک به ایثارگران و جانبازان است. این در حالیست که بنیاد شهید و امور ایثارگران به استناد اصل 141 قانون اساسی، اشتغال جانبازان حالت اشتغال را در دستگاه‌های دولتی ممنوع کرده است.

بر اساس قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان، اسرا و مفقودالاثرها، مصوب سال 75 هرگونه دریافت جانبازان بابت وضعیت جانبازی با وجود دریافت حقوق از بابت اشتغال رسمی و یاغیر رسمی، ازدواج همسران شهدا هیچ منعی ندارد. همچنین دریافتی‌های حقوق جانبازان و ایثارگران، مشمول هیچ یک از مقررات دریافت در حقوق از صندوق دولت و بازنشستگی نمی‌شود.

جای تعجب است که بنیاد شهید و امور ایثارگران که باید در موضع دفاع از ایثارگران باشد، این منع اشتغال جانبازان حالت اشتغال را ایجاد کرده است؛ علی‌رغم این که شورای نگهبان به عنوان مرجع تشخیص بر نداشتن مغایرت اشتغال این جانبازان تاکید داشته است.

جانبازان دارای وضعیت جسمانی ثابتی نیستند و در دوره‌ای به دلیل مناسب شدن شرایط می‌توانند با حضور در عرصه اجتماع به فعالیت بپردازند ولی این شرایط پایدار نیست و با قطع حقوق حالت اشتغال این جانبازان در زمان ناتوانی، هیچ منبع درآمدی نخواهند داشت.


منبع این مقاله : خانه ايثار گران
http://k-isargaran.com

آدرس این مطلب :
http://k-isargaran.com/modules.php?name=News&file=article&sid=376